Disciplinárna komisia SBF

Disciplinárna komisia I. stupňa:

predseda:

podpredseda: Mgr. Vojtech Semeth

člen:

 

Disciplinárna komisia II. stupňa:

predseda: JUDr. Gabriel Szenczi

podpredseda: MUDr. Pavol Varga

člen: Ing. Tibor Dobai