Disciplinárna komisia SBF

Disciplinárna komisia I. stupňa:

predseda: JUDr. Vojtech Semeth, vojtechsemeth@gmail.com

člen: Mgr. Michal Sádovský

člen: Mgr. Jozef Hrin

 

 

Disciplinárna komisia II. stupňa:

predseda: JUDr. Gabriel Szenczi

podpredseda: MUDr. Pavol Varga

člen: Ing. Tibor Dobai

 

Disciplinárny poriadok SBF