VYHLÁSENIE O POUŽÍVANÍ TECHNOLÓGIE „COOKIES“

Podobne ako väčšina ostatných subjektov, aj web SBF používa technológiu „cookies“ pre zlepšenie užívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok. „Cookies“ sú miniatúrne súbory, zložené z reťazca písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu túto technológiu. „Cookies“, okrem iného, prevádzkovateľovi internetových stránok umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov jeho internetových stránok. „Cookies“ nemôžu byť použité ako kód ani na šírenie vírusov a nemôžu nám umožniť prístup na Váš pevný disk. Napriek tomu, že na Vašom pevnom disku ukladáme „cookies“, nemôžeme z neho čítať akékoľvek informácie.

Údaje získané prostredníctvom stránok SBF využívajúcich technológiu „cookies“ môžu byť použité najmä na nasledovné účely:
• umožnenie pohybu návštevníka resp. užívateľa stránok po stránkach a využívanie ich funkcií, ako napr. prístup do zabezpečených častí stránok;
• zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie, alebo či návštevníci alebo užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď.; tieto „cookies“ sú používané najmä na vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzií stránok;
• uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnených návštevníkmi a užívateľmi stránok, ako napr. voľba užívateľského mena, výber jazyka alebo regiónu atď., tieto „cookies“ sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu;
• reklamné a marketingové účely webu SBF, jej programov, produktov a služieb, tieto „cookies“ sú používané najmä na zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.
Web SBF neumožňuje akýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na jej stránkach. SBF neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb, ako ani za akékoľvek porušenia právnych predpisov, práv či oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dôjsť, na internetových stránkach tretích osôb.

Potvrdením súhlasu s týmto dokumentom udeľuje návštevník, resp. užívateľ, stránok SBF, so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10, 821 02 Bratislava, IČO: 31744621 DIČ: 2020870555 súhlas na používanie technológie „cookies“ a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok SBF využívajúcich túto technológiu na každý, a všetky, účely uvedené vyššie v tomto dokumente. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek, bezplatne, písomne, formou listu doručeného webu SBF odvolať.
*****
Pre úplnosť si Vás dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolanie a/alebo zablokovanie technológie „cookies“ (vo Vašom internetovom prehliadači), vrátane zablokovania tzv. nevyhnutne potrebných (Strictly Necessary) cookies, môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na stránky, a/alebo funkcionalitu stránok alebo ich častí.

Kontaknté informácie
Dr. Vladimíra Clementisa 3222/10
821 02 Bratislava
IČO: 31744621
DIČ: 2020870555
č. ú.: 1804894059/0200

Email: sbf@sbf.sk
Web: www.sbf.sk