Valné zhromaždenie Slovenskej Boxerskej Federácie

Dňa 4. marca 2017 o 12:00 hod sa uskutoční v Hotel City Galanta, Vajanského 10, 0404. Program: 1. Privítanie 2. Schválenie pracovného predsedníctva (predsedajúci, zapisovateľ, overovatelia zápisnice) 3. Správa mandátovej komisie 4. Schvaľovanie rokovacieho a volebného poriadku 5. Voľba pracovných komisií (mandátová a volebná, návrhová) 6. Informácia mandátovej komisie o […]

Čítaj viac →