Disciplinárna komisia SBF

predseda: JUDr. Patrik Hrbek

podpredseda: JUDr. Ing. Peter Slávik, PhD.

člen: JUDr. Branislav Piršč