Prestup / hosťovanie (zmena klubovej príslušnosti)

Prestup, alebo hosťovanie športovcovi schvaľuje Športovo-technická a matričná komisia SBF po predložení Žiadosti o zmenu klubovej príslušnosti so súhlasom materského oddielu.

O podmienkach a možnostiach pri prestupoch / hosťovaniach pri nesúhlase materského oddielu a podobne nájdete v Registračnom a pretupovom poriadku SBF na strane 7 v článku 13.