Kontrolná komisia SBF

predseda:

Ing. Peter Vlkolinský (pvlkolinsky@gmail.com)

 

členovia:

Jozef Blažo

Pavol Švec

 

Správy KK SBF 2017:

Zápisnica zo spoločného stretnutia KK SBF, VV SBF, GS SBF a p. účtovníka SBF