Trénersko-metodická komisia SBF

predseda:

Ing. Tibor Hlavačka (nitrabox@centrum.sk )

členovia:

Mgr. Pavol Hlavačka, PhD.

Tomáš Kovács

Andrej Horný

Rafael Horváth

štatút komisie:

Štatút Trénersko-metodickej komisie SBF

správy komisie:

Zasadnutie TMK SBF, 21.10.2017, Levice

Správa TMK SBF k 1. trunaju MLB 2018 – Nitra

Správa TMK SBF k 2. turnaju MLB 2018 – Humenné

Správa TMK SBF k 3.turnaju MLB 2018 – Bratislava

Správa z ME Juniorov 2019

výsledky športovcov z vrcholných podujatí nájdete tu

zoznamy CTM nájdete tu