Duplikát „registračky“

V prípade straty, poškodenia alebo iných dôvodov, môže športovec požiadať o vystavenie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxera (registračky).

V prípade prestupu musí materský klub vydať záznam o stretnutiach boxera športovcovi. Je to jediný doklad športovca, ktorým sa prezentuje na podujatiach a je majetkom športovca, nie klubu!