Správy ŠTaMK SBF


Slovenská liga boxu 2023

Majstrovstvá SR


Slovenská liga boxu 2022

Majstrovstvá SR

Iné


Prípravné stretnutia SBF 2021

1.turnaj, 29.5.2021, Nitra

Slovenská liga boxu 2021

1.turnaj, 5.6.2021, Považská Bystrica

2.turnaj, 12.6.2021, Giraltovce

3.turnaj, 4.9.2021, Giraltovce

4.turnaj, 11.9.2021, Šamorín

5.turnaj, 25.9.2021, Vranov n/T

6.turnaj, 9.10.2021, Levice

7.turnaj, 16.10.2021, Kamenica nad Cirochou

8.turnaj, 6.11.2021, Nitra

Majstrovstvá SR

Majstrovstvá SR st.dorastu, žien a mužov 2020, 17.-19.9.2021

Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastu 2020, 19.-20.6.2021

Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastu 2021, 13.-14.11.2021

Iné

Grand Prix Slovakia, 2.-3.10.2021, Nitra


Prípravné stretnutia SBF 2020

1.turnaj, 6.1.2020, Nitra

2.turnaj, 20.6.2020, Nitra

3.turnaj, 29.8.2020, Nitra

II. Slovenská liga boxu 2020

1.turnaj, 25.1.2020, Nitra

2.turnaj, 1.2.2020, Košice

3.turnaj, 29.2.2020, Ždaňa

4.turnaj, 6.9.2020, Devínska Nová Ves

5.turnaj, 26.9.2020, Galanta

Medzinárodná liga boxu 2020

1.turnaj MLB, 15.-16.2.2020, Nitra

2.turnaj MLB, 10.-11.10.2020, Vranov nad Topľou

Iné

Grand Prix Slovakia, 12.-13.9.2020, Nitra


II. Slovenská liga boxu 2019

1.turnaj, 2.2.2019, Jablonica

2.turnaj, 9.2.2019, Košice

3.turnaj, 9.3.2019, Ždaňa

4.turnaj, 6.4.2019, Nové Mesto n/V

5.turnaj, 11.5.2019, Vranov n/T

6.turnaj, 18.5.2019, Holíč

7.turnaj, 22.6.2019, Dubnica n/V

8.turnaj, 14.9.2019, Levice

9.turnaj, 28.9.2019, Dunajská Lužná

10.turnaj, 26.10.2019, Kamenica nad Cirochou

Prípravné stretnutia 2019

Nitra

Medzinárodná liga boxu 2019

1.turnaj MLB, 23.-24.2.2019, Nitra

2.turnaj MLB, 1.-2.6.2019, Giraltovce

3.turnaj MLB, 12.-13.10.2019, Košice

4.turnaj MLB, 9.11.2019, Dubnica n/V

Majstrovstvá SR 2019

Majstrovstvá SR žiakov a ml.dorastencov 2019

Majstrovstvá SR st.dorastencov, žien a mužov 2019

Iné

Medzištátny zápas SVK vs. CZE, 13.4.2019, Nitra

100 rokov boxu, 18.10.2019, Nitra


II. Slovenská liga boxu 2018

1.turnaj II. SLB, 3.2.2018

2.turnaj II. SLB, 17.2.2018

3.turnaj II. SLB, 10.3.2018

4. turnaj II. SLB, 19.5.2018

5. turnaj II. SLB, 2.6.2018

6.turnaj II. SLB, 1.9.2018

7.turnaj II. SLB, 8.9.2018

8.turnaj II. SLB, 6.10.2018

9.turnaj II. SLB, 20.10.2018

10.turnaj II. SLB, 10.11.2018

Medzinárodná liga boxu 2018

1. turnaj MLB, 24. – 25.02.2018

2. turnaj MLB, 17. – 18.03.2018

3. turnaj MLB, 5.-6.5.2018

4. turnaj MLB,22.-23.9.2018

5. turnaj MLB,27.10.2018

6.turnaj MLB, 17.-18.11.2018

Majstrovstvá SR 2018

Majstrovstvá SR žiakov a ml.dorastencov 2018

Majstrovstvá SR st.dorastencov , mužov a žien 2018


II. Slovenská liga boxu 2017

1. turnaj II. SLB, 4.2.2017, Ždaňa

2. turnaj II. SLB, 25.2.2017, Dubnica nad Váhom

3. turnaj II. SLB, 11.3.2017, Galanta

4. turnaj II. SLB, 22.4.2017, Družstevná pri Hornáde

5. turnaj II. SLB, 20.5.2017, Vranov nad Topľou

6. turnaj II. SLB, 24.6.2017, Levice

7. turnaj II. SLB, 2.9.2017, Sereď

8. turnaj II. SLB, 23.9.2017, Veľké Leváre

9. turnaj II. SLB, 14.10.2017, Kamenica n/C

10. turnaj II. SLB, 28.10.2017, Čenkovce

I. Slovenská liga boxu 2017

1. turnaj I. SLB, 18. – 19.2.2017, Nitra

2. turnaj I. SLB, 18. – 19.3.2017, Dubnica nad Váhom

3. turnaj I. SLB, 3. – 4.6.2017, Bratislava

4. turnaj I. SLB, 16. – 17.9.2017, Košice

5. turnaj I. SLB, 21. – 22. 10. 2017, Levice

6. turnaj I. SLB, 18. -19. 11. 2017, Vranov n/T

Majstrovstvá SR 2017

Majstrovstvá SR žiakov a mladšieho dorastu, 1. – 2.4.2017, Galanta

Majstrovstvá SR st. dorastu, mužov a žien, 1. – 3. 12. 2017, Galanta

Iné 2017

Turnaj Olympijských nádejí, 29. – 30.4.2017, Nitra