Valné zhromaždenie SBF 2019

P O Z V Á N K A na Valné zhromaždenie Slovenskej Boxerskej Federácie, ktoré sa uskutoční dňa 24. marca 2019 o 09:00 hod. MŠH Mierové námestie 94/61, Dubnica nad Váhom Program: Privítanie Schvaľovanie rokovacieho poriadku Voľba predsedajúceho, určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice Voľba pracovných komisií (mandátová a návrhová) a správa mandátovej komisie Schvaľovanie […]

Čítaj viac →