Komisia rozhodcov SBF

predseda: Peter Jachman (Peter.Jachman@gmail.com)

koordinátor komisie: JUDr. Radoslav Šimon

členovia:

Branislav Štibrány

Ing. Zoltán Bényi

Bc.Peter Benčoľ

Štatút KR SBF


II. Slovenská liga boxu 2020:

1.turnaj II. SLB, 25.1.2020, Nitra

Medzinárodná liga boxu 2020:

Iné:


II. Slovenská liga boxu 2019:

Medzinárodná liga boxu 2019:

Iné:


II. Slovenská liga boxu 2018:

1.turnaj II. SLB

2.turnaj II. SLB

3.turnaj II. SLB

4.turnaj II. SLB

Medzinárodná liga boxu 2018:

1.turnaj MLB

2.turnaj MLB

3.turnaj MLB

Iné:

Správa zo seminára R&J

MT Bocskai

Správa rozhodcu z MT – Eger (HUN)


II. Slovenská liga boxu 2017:

 1. turnaj II. SLB
 2. turnaj II. SLB
 3. turnaj II. SLB
 4. turnaj II. SLB
 5. turnaj II. SLB
 6. turnaj II. SLB
 7. turnaj II. SLB
 8. turnaj II. SLB
 9. turnaj II. SLB
 10. turnaj II. SLB

I. Slovenská liga boxu 2017:

 1. turnaj I. SLB
 2. turnaj I. SLB
 3. turnaj I. SLB
 4. turnaj I. SLB
 5. turnaj I. SLB
 6. turnaj I. SLB

Iné:

Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastencov

Záhorácky pohár

Grand Prix Ústí n/L

Medzištátny zápas HUN vs. SVK

Medzištátny zápas POL vs. SVK

Triebeľ Boxing Cup Slovakia

MT Eger

Čierne diamanty

Medzinárodné stretnutie BCS Nitra vs. POL

Galavečer Košice

Majstrovstvá ČR


Správy supervisorov 2016:

Triebeľ Boxing Cup Slovakia 2016

členovia:

Branislav Štibrány

Ing. Zoltán Bényi

Bc.Peter Benčoľ

koordinátor komisie:

JUDr. Radoslav Šimon

Štatút KR SBF


II. Slovenská liga boxu 2020:

1.turnaj II. SLB, 25.1.2020, Nitra

Medzinárodná liga boxu 2020:

Iné:


II. Slovenská liga boxu 2019:

Medzinárodná liga boxu 2019:

Iné:


II. Slovenská liga boxu 2018:

1.turnaj II. SLB

2.turnaj II. SLB

3.turnaj II. SLB

4.turnaj II. SLB

Medzinárodná liga boxu 2018:

1.turnaj MLB

2.turnaj MLB

3.turnaj MLB

Iné:

Správa zo seminára R&J

MT Bocskai

Správa rozhodcu z MT – Eger (HUN)


II. Slovenská liga boxu 2017:

 1. turnaj II. SLB
 2. turnaj II. SLB
 3. turnaj II. SLB
 4. turnaj II. SLB
 5. turnaj II. SLB
 6. turnaj II. SLB
 7. turnaj II. SLB
 8. turnaj II. SLB
 9. turnaj II. SLB
 10. turnaj II. SLB

I. Slovenská liga boxu 2017:

 1. turnaj I. SLB
 2. turnaj I. SLB
 3. turnaj I. SLB
 4. turnaj I. SLB
 5. turnaj I. SLB
 6. turnaj I. SLB

Iné:

Majstrovstvá SR žiakov a ml. dorastencov

Záhorácky pohár

Grand Prix Ústí n/L

Medzištátny zápas HUN vs. SVK

Medzištátny zápas POL vs. SVK

Triebeľ Boxing Cup Slovakia

MT Eger

Čierne diamanty

Medzinárodné stretnutie BCS Nitra vs. POL

Galavečer Košice

Majstrovstvá ČR


Správy supervisorov 2016:

Triebeľ Boxing Cup Slovakia 2016