Komisia rozhodcov SBF

predseda:

Peter Jachman (Peter.Jachman@gmail.com)

 

členovia:

Ing. Miroslav Jakubík

Branislav Štibrány

Stanislava Halásová

Ladislav Lukáč