Komisia pre prípravu VZ a volieb SBF

predseda:

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.

 

podpredseda:

Štefan Sedláček

 

člen:

Juraj Stern