Komisia pre prípravu VZ a volieb SBF

predseda: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD.

podpredseda: Juraj Stern

člen: Ján Brandejs