Výkonný výbor

Výkonný výbor SBF:

prezident:

Tomáš Kovács

1.viceprezident:

MUDr. Pavol Varga

2.viceprezident:

Mgr. Peter Seriš

členovia:

Mgr. Pavol Hlavačka

Mgr. Boris Čavajda

Ing. Maroš Vyskoč, PhD., IWE

zástupca športovcov: Andrej Csemez

Sekretariát SBF:

generálny sekretár: Ivana Haršányová

sbf@sbf.sk

+421 949 246 786

športový manažér: Ján Brandejs

manager@sbf.sk

+421 903 256 346