Dokumenty SBF

Disciplinárny poriadok SBF

Kalendár SBF pre rok 2017

Ohlásenie prestupu, hosťovania

Potvrdenie dievcata

Potvrdenie zeny

Prestupový poriadok SBF

Propozície 1. SLB 2017

Propozície 2. SLB 2017

Registračný formulár

Registračný poriadok SBF

Stanovy SBF

Správa o hospodárení SBF 2016

Smernica o centralnom registri boxerov

Smernica o používaní štátnych symbolov

Smernica o štarte boxerov v zahraničí

Smernica o štatúte reprezentanta

Smernica o vyznamenaniach, tituloch a uznaniach SBF

Smernica poskytovania príspevkov vybraným členom SBF 2017

Súpiska

Súťažný poriadok boxu SBF 2017

Štatút ŠTaMK SBF

Štatút TMK SBF

Žiadosť o pridruženie k SBF

Žiadosť o vystavenie duplikátu Záznamu o stretnutiach boxera (registračky)