Slovenská Boxerská Federácia

logo SBF

Slovenská boxerská federácia je národným športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho združenia, do ktorého sa dobrovoľne združujú jednotlivci zaujímajúci sa o rozvoj boxu v Slovenskej republike, ako individuálni členovia, zväčša organizovaní v telovýchovných jednotách, športových kluboch alebo oddieloch boxu, alebo ako čestní členovia. SBF bola založená v roku 1993 ako Slovenský zväz boxu, je členom Slovenského olympijského a športového výboru, Medzinárodnej boxerskej asociácie IBA a Európskej boxerskej konfederácie EUBC.


Partneri: