Zápisnice VV SBF, VZ SBF a AZO

2024

Zápisnica VV SBF, 17.1.2024

2023

Zápisnica z Valného zhromaždenia SBF 2023, 2.12.2023

Zápisnica VV SBF, 29.11.2023

Zápisnica VV SBF, 25.10.2023

Zápisnica VV SBF, 20.9.2023

Zápisnica z hlasovania Per rollam – schválenie výročnej správy a účtovnej závierky SBF za rok 2022, 26.6.2023-29.6.2023

Zápisnica VV SBF, 14.6.2023

Zápisnica VV SBF, 18.4.2023

Zápisnica VV SBF, 10.3.2023

Zápisnica VV SBF, 18.1.2023


2022

Zápisnica z Valného zhromaždenia SBF 2022, 3.12.2022

Zápisnica VV SBF, 9.11.2022

Zápisnica VV SBF, 28.9.2022

Zápisnica z hlasovania Per rollam – schválenie výročnej správy 2021, 23.-29.7.2022

Zápisnica VV SBF, 5.8.2022

Zápisnica VV SBF, 8.6.2022

Zápisnica VV SBF, 30.3.2022

Zápisnica VV SBF, 19.1.2022


2021

Zápisnica z Valného zhromaždenia SBF 2021, 29.12.2021

Zápisnica VV SBF SBF, 29.11.2021

Zápisnica VV SBF, 11.11.2021

Zápisnica VV SBF, 5.10.2021

Zápisnica VV SBF, 26.8.2021

Zápisnica VV SBF, 26.4.2021

Zápisnica VV SBF, 9.3.2021

Zápisnica VV SBF, 28.1.2021


2020

Zápisnica VV SBF, 9.1.2020

Zápisnica VV SBF, 5.2.2020

Zápisnica VV SBF, 22.5.2020

Zápisnica VV SBF, 8.7.2020

Zápisnica VV SBF, 1.9.2020

Zápisnica VZ SBF, 27.9.2020

Zápisnica VV SBF, 7.10.2020

Zápisnica VV SBF, 23.10.2020

Zápisnica VV SBF, 16.12.2020


2019

Zápisnica VV SBF, 31.1.2019

Zápisnica VV SBF, 18.4.2019

Zápisnica VV SBF, 28.5.2019

Zápisnica VV SBF, 22.7.2019 + prílohy

Zápisnica VV SBF, 24.9.2019

Zápisnica VV SBF, 30.10.2019

Zápisnica AZO, 30.11.2019

Zápisnica VZ, 24.3.2019 + prílohy


2018

Zápisnica VV SBF, 22.1.2018

Zápisnica VV SBF, 28.2.2018

Zápisnica VV SBF, 21.3.2018

Zápisnica VV SBF, 9.4.2018

Zápisnica VV SBF, 18.5.2018

Zápisnica zo spoločného stretnutia KK SBF s VV SBF a GS SBF, konaného dňa 8.6.2018 v Bratislave

Zápisnica VZ SBF, 30.6.2018 a prílohy

Zápisnica VV SBF, 27.7.2018

Zápisnica VV SBF, 31.10.2018

Zápisnica VV SBF, 28.11.2018

Zápisnica AZO, 1.12.2018

Zápisnica VV SBF, 19.12.2018


2017

Zápisnica VV SBF, 16.1.2017

Zápisnica VV SBF, 11.3.2017

Zápisnica VV SBF, 9.4.2017

Zápisnica VV SBF, 19.5.2017

Zápisnica VV SBF, 27.6.2017

Zápisnica z VZ SBF, 8.7.2017

Zápisnica z VV SBF, 27.10.2017

Zápisnica z VV SBF, 28.11.2017

Odpovede na otázky zo spoločného stretnutia KK SBF a VV SBF

Zápisnica z AZO, 2.12.2017