Zápisnice VV SBF, VZ SBF a AZO

 

2018

Zápisnica VV SBF, 22.1.2018

Zápisnica VV SBF, 28.2.2018

Zápisnica VV SBF, 21.3.2018

Zápisnica VV SBF, 9.4.2018

Zápisnica VV SBF, 18.5.2018

Zápisnica zo spoločného stretnutia KK SBF s VV SBF a GS SBF, konaného dňa 8.6.2018 v Bratislave

Zápisnica VZ SBF, 30.6.2018 a prílohy

Zápisnica VV SBF, 27.7.2018

 

 

2017

Zápisnica VV SBF, 16.1.2017

Zápisnica VV SBF, 11.3.2017

Zápisnica VV SBF, 9.4.2017

Zápisnica VV SBF, 19.5.2017

Zápisnica VV SBF, 27.6.2017

Zápisnica z VZ SBF, 8.7.2017

Zápisnica z VV SBF, 27.10.2017

Zápisnica z VV SBF, 28.11.2017

Odpovede na otázky zo spoločného stretnutia KK SBF a VV SBF

Zápisnica z AZO, 2.12.2017