Zápisnice VV SBF, VZ SBF a AZO

 

2018

Zápisnica VV SBF, 22.1.2018

Zápisnica VV SBF, 28.2.2018

Zápisnica VV SBF, 21.3.2018

Zápisnica VV SBF, 9.4.2018

Zápisnica VV SBF, 18.5.2018

Zápisnica zo spoločného stretnutia KK SBF s VV SBF a GS SBF, konaného dňa 8.6.2018 v Bratislave

Zápisnica VZ SBF, 30.6.2018 a prílohy

Zápisnica VV SBF, 27.7.2018

Zápisnica VV SBF, 31.10.2018

Zápisnica VV SBF, 28.11.2018

Zápisnica AZO, 1.12.2018

Zápisnica VV SBF, 19.12.2018

 

 

2017

Zápisnica VV SBF, 16.1.2017

Zápisnica VV SBF, 11.3.2017

Zápisnica VV SBF, 9.4.2017

Zápisnica VV SBF, 19.5.2017

Zápisnica VV SBF, 27.6.2017

Zápisnica z VZ SBF, 8.7.2017

Zápisnica z VV SBF, 27.10.2017

Zápisnica z VV SBF, 28.11.2017

Odpovede na otázky zo spoločného stretnutia KK SBF a VV SBF

Zápisnica z AZO, 2.12.2017