Zápisnice VV SBF, VZ SBF a AZO

2021

Zápisnica VV SBF, 26.4.2021

Zápisnica VV SBF, 9.3.2021

Zápisnica VV SBF, 28.1.2021

2020

Zápisnica VV SBF, 9.1.2020

Zápisnica VV SBF, 5.2.2020

Zápisnica VV SBF, 22.5.2020

Zápisnica VV SBF, 8.7.2020

Zápisnica VV SBF, 1.9.2020

Zápisnica VZ SBF, 27.9.2020

Zápisnica VV SBF, 7.10.2020

Zápisnica VV SBF, 23.10.2020

Zápisnica VV SBF, 16.12.2020


2019

Zápisnica VV SBF, 31.1.2019

Zápisnica VV SBF, 18.4.2019

Zápisnica VV SBF, 28.5.2019

Zápisnica VV SBF, 22.7.2019 + prílohy

Zápisnica VV SBF, 24.9.2019

Zápisnica VV SBF, 30.10.2019

Zápisnica AZO, 30.11.2019

Zápisnica VZ, 24.3.2019 + prílohy


2018

Zápisnica VV SBF, 22.1.2018

Zápisnica VV SBF, 28.2.2018

Zápisnica VV SBF, 21.3.2018

Zápisnica VV SBF, 9.4.2018

Zápisnica VV SBF, 18.5.2018

Zápisnica zo spoločného stretnutia KK SBF s VV SBF a GS SBF, konaného dňa 8.6.2018 v Bratislave

Zápisnica VZ SBF, 30.6.2018 a prílohy

Zápisnica VV SBF, 27.7.2018

Zápisnica VV SBF, 31.10.2018

Zápisnica VV SBF, 28.11.2018

Zápisnica AZO, 1.12.2018

Zápisnica VV SBF, 19.12.2018


2017

Zápisnica VV SBF, 16.1.2017

Zápisnica VV SBF, 11.3.2017

Zápisnica VV SBF, 9.4.2017

Zápisnica VV SBF, 19.5.2017

Zápisnica VV SBF, 27.6.2017

Zápisnica z VZ SBF, 8.7.2017

Zápisnica z VV SBF, 27.10.2017

Zápisnica z VV SBF, 28.11.2017

Odpovede na otázky zo spoločného stretnutia KK SBF a VV SBF

Zápisnica z AZO, 2.12.2017