Športovo-technická a matričná komisia SBF

predseda:

Ján Bradnejs (manager@sbf.sk)

 

členovia:

JUDr. Ján Novotný

Jaroslava Brandejsová (register.sbf@gmail.com)