Športovo-technická a matričná komisia SBF

predseda: Ján Brandejs , e-mail: manager@sbf.sk, mobil: +421 903 256 346

koordinátor: Martin Zajac

členovia komisie: Jaroslava Brandejsová, Marcela Zajacová, Jana Benčová

štatút ŠTaMK SBF:

Štatút ŠTaMK SBF

správy ŠTaMK SBF:

Správy ŠTaMK SBF