Športovo-technická a matričná komisia SBF

predseda: Ján Brandejs (manager@sbf.sk)

koordinátor ŠTaMK SBF: Martin Zajac

člen: JUDr. Ján Novotný

člen: Jaroslava Brandejsová

 

 

štatút ŠTaMK SBF:

Štatút ŠTaMK SBF 2018

 

správy ŠTaMK SBF:

Správy ŠTaMK SBF