Športovo-technická a matričná komisia SBF

predseda: Ján Brandejs (manager@sbf.sk)

koordinátor ŠTaMK SBF: Martin Zajac

členovia komisie:

Jaroslava Brandejsová

Marcela Zajacová

Jana Benčová

štatút ŠTaMK SBF:

Štatút ŠTaMK SBF

správy ŠTaMK SBF:

Správy ŠTaMK SBF