Ako vybaviť…

registrácia člena SBF

pridruženie klubu k SBF

prestup / hosťovanie

duplikát registračky

povolenie k štartu v zahraničí