Majstrovstvá SR st. dorastencov a elite 2017


                       Ilustračný obrázok z Majstrovstiev SR 2014 zo zápasu Tlkanec - Gavaj1. Boxer je povinný štartovať vo váhe, v ktorej je nahlásený. Zmena váhovej kategórie bude umožnená iba v prípade, že boxer ostane vo svojej pôvodnej kategórii sám (napr. že nahlásený súper nepricestuje), tak sa môže posunúť o váhovú kategóriu vyššie ak tá nebude plne obsadená.
V ostatných prípadoch nebude boxerovi, ktorý nesplnil váhový limit nahlásenej kategórie umožnený štart!
2. Boxeri musia byť vopred nahlásení prostredníctvom klubov! K nahláseniu vyzve ŠTaMK SBF dňa s konečným termínom do 26.11.2017 ŠTaMK SBF spracuje nahlásenie a zašle TMK SBF na určenie poradia v prípade viac ako 8 boxerov. TMK SBF následne zašle k schváleniu VV SBF.
Doplnenie nenahlásených boxerov priamo v dejisku podujatia už nebude možné! 
3.  V kategórii SD a elite žien, kde budú len 2 boxerky, tak bude finálový súboj v piatok (aby nebol sobotný program preplnený), pri počte 3 - 4 boxerky v sobotu. V kategórii chlapcov SD je predpoklad, že v žiadnej hmotnostnej kategórii nebude viac ako 4 boxeri. Semifinále bude v piatok, finále všetci v sobotu (aj tie váhy, kde budú len dvaja). V prípade, že v nejakej kategórii chlapcov SD, dievčat SD, alebo žien elite budú viac ako 4 účastníci, tak finále tej váhy sa uskutoční v nedeľu spolu s finále mužov elite.
4. V prípade, že sa v niektorej kategórii nachádza len 1 boxer, tak ŠTaMK SBF informuje o tom klub, aby necestoval boxer/ka zbytočne, alebo aby mal možnosť zmenil váhovú kategóriu pokiaľ je v nasledujúcej váhe ešte voľné miesto (v danom prípade to možné je). 
5. Nasadzovať sa môžu (no nemusia pokiaľ to nie je potrebné) max. 2 boxeri / boxerky. Prípadné nasadenie vykoná TMK.
6. Zohľadňuje sa klubová príslušnosť rovnako ako pri I.SLB.
7. V prípade, že sa nahlási viac boxerov ako 8 do jednotlivých hmotnostných kategórií, TMK určí poradie na základe kritérií:

a, reprezentačné výsledky
b, výsledky a účasť z I.SLB 2017
c, výsledky z MSR 2016
d, výsledky z I.SLB 2016
e, pomer výhier / prehier (% úspešnosť) registrovaných zápasov 2015 - 2016 - 2017 

Na základe týchto kritérií sa určí poradie 8 boxerov a náhradníkov. Kritérium 3 prichádza do úvahy vtedy, keď je kritérium 1 a 2 vyrovnané, kritérium 4 keď je vyrovnané kritérium 1, 2 a 3 atď. Takto by sa nám nemalo stať, že sa nedá rozhodnúť medzi 2 boxermi.

8. V piatok - váženie a lekárska, v sobotu - váženie a lekárska, v nedeľu - lekárska prehliadka.
9. Dievčatá SD nemusia mať ZKB. Ostatné kategórie áno.