Oznam – Školenie rozhodcov SBF

Vážení športoví priatelia,

touto cestou si Vám dovoľujem dať na vedomie, že v dňoch 15. – 16. 6. 2019 Komisia rozhodcov SBF organizuje školenie rozhodcov boxu SBF.
Presné miesto, časový program školenia a podrobné informácie Vám budú oznámené v predstihu v pozvánke.

 

 

Podmienky školenia:

  • žiadateľ musí byť členom SBF (viac info u p. Brandejsa na maile manager@sbf.sk)
  • do 31.5.2019 žiadateľ uhradí poplatok za školenie (noví členovia 50,00 EUR, zvyšovanie kvalifikácie 20,00 EUR)
  • žiadateľ musí ovládať aspoň základné pravidlá boxu

 

V záväznej prihláške na školenie prosím uveďte údaje v tvare:

  • meno, priezvisko, titul
  • dátum narodenia
  • adresa trvalého pobytu
  • telefón a email

 

Prihlášky zasielajte na emailovú adresu predsedu komisie rozhodcov SBF, peter.jachman@gmail.com najneskôr do 2.6.2019.
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na mobile: 0911 204410

 

Peter Jachman, predseda Komisie rozhodcov SBF