Výročné ocenenia SOV za rok 2017

 

Na valnom zhromaždení SOV sa 27. apríla 2018 udeľovali výročné ocenenia SOV za rok 2017.  Za prínos a rozvoj boxu Slovenská boxerská federácia, na základe výzvy SOV, navrhla svojich členov na vyznamenanie. Medzi ocenenými napokon nechýbali dlhoroční funkcionári Slovenského boxu  – JUDr. Ján Novotný, Ing. Miroslav Jakubík a Rafael Horváth.

Bronzový odznak SOV – udeľuje sa za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu získal:

JUDr. Ján Novotný – bývalý boxer je v boxe celé desaťročia činný ako funkcionár. V TJ  Lokomotíva Košice pôsobil osem rokov ako tajomník a následne 30 rokov (1980 – 2010) s krátkou pauzou ako predseda. Klub v tom období patril medzi najúspešnejšie v krajine. Dva roky bol viceprezident Slovenskej asociácie boxerov amatérov, z jeho iniciatívy sa od roku 2001 udeľujú vyznamenania Zlatá, Strieborná a Bronzová rukavica. Bol aj predseda dozornej rady, člen výkonného výboru a člen technicko-metodickej komisie SABA

Čestné uznanie SOV – udeľuje sa za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu získali:

Rafael Horváth – bývalý viacnásobný medailista z majstrovstiev SR v boxe v rokoch 1990 – 2007 trénersky pôsobil v BO TJ Lokomotíva Košice. Mládežníci z tohto oddielu za ten čas získali najprv posledný federálny titul kategórii mladšieho dorastu a potom 12 titulov majstrov Slovenska v družstvách staršieho a mladšieho dorastu.

Ing. Miroslav Jakubík – popredný boxerský rozhodca. Viedol komisie rozhodcov vo federálnom aj v slovenskom boxerskom zväze. Postupne sa vypracoval až na medzinárodného rozhodcu svetovej federácie AIBA. Ako ringový či bodový rozhodca  pôsobil už pri viac ako 10-tisíc zápasoch. V rokoch 1993 – 1996 bol podpredseda SABA, potom sedem rokov predseda jej komisie rozhodcov.

 

viac informácií nájdete na stránkach SOV:

https://www.olympic.sk/aktuality-sov/na-54-vz-sov-boli-odovzdane-vyrocne-ocenenia-sov-za-rok-2017-vyznamenania-sov-a-diplom-mov