SPRÁVA TMK SBF – 2.turnaj MLB

Turnaj organizoval klub ŠK Miko fit-box Kamenica nad Cirochou v meste Humennom.  Hneď v úvode treba zdôrazniť, že turnaj zorganizoval na vysokej úrovni. Kvalitné a cenovo dostupné ubytovanie, krásna, dobre vybavená športová hala  a k tomu priateľská pohostinnosť organizátora  by splnili požiadavky aj na  ktorýkoľvek turnaj AIBA.

To, čo bolo pre slovenský box to najlepšie, bola  účasť ôsmych zahraničných klubov z Ukrajiny Maďarska a Poľska. Veľká vďaka organizátorovi za jeho iniciatívu pri zabezpečení zahraničných účastníkov a propagácii tejto súťaže v zahraničí. Pod hlavičkou svojich  klubov zo zahraničia  štartovali viacerí reprezentanti svojich krajín. V maďarských družstvách to boli hlavne boxeri z dorasteneckých kategórií a v družstve Poľska a Ukrajiny to boli dokonca aj muži s bohatými medzinárodnými skúsenosťami. Je preto len samozrejmé že boje týchto kvalitných boxerov s našimi reprezentantmi priniesli výborný box. Takýto box bol hlavným zámerom pri vzniku Medzinárodnej ligy boxu a aj druhý turnaj ukázal, že je to  možné aj na klubovej úrovni.

Tak ako sme vyzdvihli prácu supervízora v prvom turnaji musíme s vďakou konštatovať že supervízor na druhom turnaji zvládol svoju neľahkú úlohu výborne. Výsledkom je konštatovanie že turnaj mal  punc kvalitne organizovaného, spravodlivého športového podujatia bez zvýhodňovania domácich boxerov. Veríme, že správy o takto kvalitnom a spravodlivom podujatí sa budú v zahraničí šíriť. To zabezpečí,  že  naša nová medzinárodná súťaž si získa stále viac priaznivcov a zahraničné kluby k nám budú chodiť  s radosťou pre kvalitný box,  dobrú organizáciu a spravodlivé výsledky.

Medzinárodná liga boxu má za sebou úspešný začiatok. Tvorcovia priebeh turnajov pozorne sledujú a na záver súťaže určite príde ku úpravám propozícií a teda k celkovej organizácii tohto podujatia. Zatiaľ treba len konštatovať, že organizácie a úroveň naplňujú hlavný cieľ súťaže.

 

19.3.2018, TMK  SKF