Stanovisko SBF k článku MMA24 a medializované informácie Petra Triebeľa

 

Reakcia Výkonného výboru SBF na článok http://mma24.sk/sk/1-domov/slovenska-boxerska-federacia-smeruje-na-dno-81 a medializované informácie Petra Triebeľa o nepodpore SBF pre boxerku Jessicu Triebeľovú.

Dovoľte nám, aby sme stručne ozrejmili celú situáciu okolo Petra Triebeľa, ktorého útoky na SBF nie sú nič nové a podobné veci, ako Váš článok len s trošku iným slovníkom čítame takmer každý týždeň v emailovej pošte, ktorú rozposiela širokej verejnosti, dokonca ľuďom do Českej republiky a množstvu iných, ktorí nemajú so SBF nič spoločné. Všetko je to podľa scenára, ktorý naplánoval spolu s niektorými ľuďmi hneď po voľbách prezidenta a Výkonného výboru (VV) 4. 3. 2017.

Od prvého momentu po voľbách sa snaží určitá skupina ľudí destabilizovať SBF v snahe dosiahnuť nové voľby, pretože v tých posledných neuspeli. Hneď deň po voľbách 5.3. 2017 dostal novozvolený prezident SBF Tomáš Kovács email od Petra Triebeľa (v spoločnej komunikácii boli ešte „jeho ľudia“ Martin Gajdoš a Svätoslav Todorov): Písalo sa v ňom o podmienkach, ktoré má prezident pre nich splniť – zloženie Trénersko-metodickej komisie s ich menami, ďalej že musí byť odvolaný generálny sekretár a vyčleniť na ženský box 20.000 Eur. Ak to nesplní, tak zbytočne bude s nimi hľadať spoločnú reč a bez nich troch sa vraj nikam nepohne.

  • Už na samotnom Valnom zhromaždení, kde sa Peter Triebeľ v demokratických voľbách nedostal do funkcie zástupcu športovcov vykríkol „teraz ste mŕtvi“ a nie sú u neho neobvyklé ani vyhrážky typu, že úspechy jeho dcéry nás zničia a pod., čo je to, čoho sa najviac drží, keď jeho šírenia klamstiev a zavádzajúcich informácii nezaberá. Práve toto skrývanie svojich skutočných zámerov a svojho mocenského boja za svoju dcéru považujeme za najväčšiu tragédiu jeho ega. Pre lepšie pochopenie situácie treba dodať, že kvôli Petrovi Triebeľovi  podal demisiu niekdajší prezident SBF M.Š., ktorý vyhlásil pri svojom odstúpení, že s takým hulvátom ako je Peter Triebeľ (vtedajší člen VV SBF) pracovať nemieni. Po dosiahnutí odstúpenia pána prezidenta M.Š. kandidoval Peter Triebeľ v nasledujúcich voľbách za prezidenta SBF, no bolo mu dokázané, že použil na svoju podporu falšované úradné dokumenty zahraničných boxerských federácií Ruska, Bieloruska a Alžírska a po dokázaní z kandidatúry odstúpil. Následne sa neúspešne pokúšal vyhrať v kandidatúre na predsedu Kontrolnej komisie SBF. Po nedosiahnutí funkcie nemal problém sa vyhrážať aj ďalšiemu prezidentovi SBF slovami: „pôjdem po tebe ako po údenom“. Pri posledných voľbách v marci 2017 opäť neúspešne kandidoval za zástupcu športovcov vo VV SBF a jeho boj tak pokračuje ďalej. Je to skutočne smutné, že Peter Triebeľ svoje nenaplnené osobné ambície a boj v ich dosiahnutí skrýva za svoju dcéru – úspešnú reprezentantku Jessicu Triebeľovú.

 K informáciám uverejneným vo Vašom článku, kde Peter Triebeľ tvrdí, že nemá pre svoju dcéru v SBF žiadnu podporu a pod. :

  • Jessica Triebeľová bola v roku 2017 najviac finančne podporovaným športovcom zo strany SBF. Z rozpočtu SBF boli jej + osobnému trénerovi financované turnaje vo Švédsku, na Ukrajine, v Poľsku a samozrejme ME. A to napriek tomu, že reprezentovala v kategórií 15-16 ročných, čo je veková kategória, ktorá nemá žiadny vplyv na dotáciu SBF od Ministerstva ŠVVaŠ. Výsledky v tejto vekovej kategórii sa pre MŠVVaŠ ani neuvádzajú a preto SBF doposiaľ nečerpala žiadne financie na jej prípravu. SBF je malý športový zväz a rozpočet určený ministerstvom pre reprezentáciu nestačí na pokrytie medzinárodných podujatí všetkých vekových a rodových kategórií. Takúto podporu vo vekovej kategórii 15-16 ročných nemal nikdy žiadny reprezentant SBF!
  • Napriek tomu, že jej výsledky z kategórie 15-16 ročných dievčat nemali žiadny význam pre dotáciu SBF od Ministerstva ŠVVaŠ, tak si ďalší z podporovateľov Petra Triebeľa – Svätoslav Todorov dovolí šíriť informácie, že SBF má dotácie od MŠVVaŠ len vďaka výsledkom Jessicy Triebeľovej. MŠVVaŠ berie do úvahy pri dotáciách len výsledky do 5.miesta na vrcholných podujatiach (MS/ME/OH/SP/EH) v kategóriách 17-18 ročných a dospelých. SBF nedokázala vybojovať takéto výsledky naposledy v rokoch 2009-2010, kedy bol pri reprezentácii Martin Gajdoš, v súčasnosti najväčší podporovateľ Petra Triebeľa. Od roku 2011 dosiahla SBF takéto výsledky v každom roku – celkovo 18 umiestnení v rokoch 2011 – 2017 do 5.miesta na vrcholných podujatiach v konkurencii st.dorastencov a mužov (9x boxeri z ŠKP Bratislava, 7x boxeri z KO Galanta a 2x ABC Malacky). Je zaujímavé, že tieto výsledky vybojovali všetko boxeri pod vedením trénerov Hlavačkovcov (ŠKP), Tomáša Kovácsa (KO Galanta) a Jána Brandejsa (ABC Malacky), teda ľudí, na ktorých Peter Triebeľ s podporou Martina Gajdoša najčastejšie smeruje svoje útoky. VV SBF napriek všetkým útokom Petra Triebeľa nechce skĺznuť na úroveň porovnávania kvantity a kvality mužského a ženského boxu a je si vedomý, že Jessica Triebeľová je výnimočný talent, ktorý má v ženskom boxe tie najvyššie ambície smerujúce až k OH.  Aj preto VV SBF do roku 2018 rátal s podporou tejto talentovanej boxerky, ktorá ako jediné dievča dlhodobejšie reprezentuje na vrcholnej úrovni. S vedomím, že Peter Triebeľ sa nerád prispôsobuje akýmkoľvek veciam a verejne vyhlasuje, že so SBF nechce mať nič spoločné, hľadal VV SBF riešenia, ako jej nenarušiť prípravu kvôli postojom jej otca k SBF. Preto bol klubu BC Triebeľ umožnený vlastný plán akcií, na ktorých sa v rámci prípravy Jessicy na ME chceli zúčastniť. Na základe tohto plánu jej SBF financovala oba prípravné turnaje pred ME 2018 –  v Srbsku a vo Švédsku. Taktiež ich SBF financovala jej osobnému trénerovi, ktorý s ňou vycestoval (buď Peter Triebeľ, alebo ukrajinský tréner Andrii Bychkov). Rovnako jej bola financovaná aj účasť na ME spoločne s trénerom Petrom Triebeľom a to z nej robí aj v roku 2018 doposiaľ najviac finančne podporovanú športovkyňu SBF, keď za prvé 4 mesiace išlo len na ňu 11% z celkového celoročného rozpočtu reprezentácie určeného pre všetky vekové a rodové kategórie (približne 25 športovcov zúčastňujúcich sa vrcholných akcií reprezentácie). K tomu ešte na žiadosť VV SBF bola Jessica Triebeľová zaradená do juniorského Top Tímu SOV, kde na rok 2018 dostane 2400 Eur na svoju prípravu + materiálno-technické zabezpečenie. Napriek tomu si Peter Triebeľ dovolí verejne tvrdiť, že SBF nijako neprispieva a vyhlasuje, že so SBF nechce mať nič spoločné, samozrejme okrem čerpania financií, to zabúda dodať.

 

  • Peter Triebeľ tvrdí, že slušne žiadal VV SBF o zabezpečenie sparingov pre Jessicu Triebeľovú pred ME.

 

  • Žiadosť na VV SBF sa posiela členom VV, prípadne oficiálne sekretariátu a nie 42 osobám, ktoré Peter Triebeľ zahŕňa do svojej bežnej emailovej komunikácie, v ktorej pravidelne útočí na členov VV, uráža („oslíci“, „hrobári“ atď.). V danom konkrétnom maile zo 6.2.2018, ktorý nazýva slušnou žiadosťou, zavádza v informáciách o spôsobe výpočtu štátnej dotácie SBF, možnosti použitia ušetrených financií SBF za rok 2017 a pod. Na záver svojho emailu, ktorý bol adresovaný tejto širokej verejnosti aj mimo členov SBF napísal, že žiada SBF, aby VV SBF zabezpečil minimálne dve sparingpartnerky váhovej kategórie 54-60kg a výkonnostne na úrovni Jessicy. Peter Triebeľ dobre vie, že zabezpečovať špecializovanú časť prípravy (sparingy) nie je úlohou VV, ale úlohou trénerov. VV SBF nikdy nikomu nezabezpečoval konkrétnych sparingpartnerov, ani to nespadá pod úlohy VV SBF, ktorý má na starosť chod federácie s cca 75 klubmi, nie len klub BC Triebeľ. Taktiež si Peter Triebeľ musí byť vedomý, že dievčatá v tejto hmotnostnej kategórii na výkonnostnej úrovni Jessicy na Slovensku momentálne nie sú. Napriek tomu píše, že VV SBF nezabezpečil tieto sparingpartnerky zo Slovenska a on ich musel zháňať v zahraničí. Peter Triebeľ je trénerom Jessicy a riadi sa vlastným tréningovým plánom. SBF financuje jeho účasť na všetkých akciách, kde financuje aj účasť Jessicy. Sám by mal mať najlepší prehľad, aké sparingpartnerky jeho dcéra potrebuje. Ak by požiadal sekretariát SBF o pomoc pri komunikácii s niektorou zahraničnou federáciou pri tomto zabezpečení, tak by nebol problém. To by však najprv Peter Triebeľ musel vedieť normálne komunikovať a správať sa ako člen SBF.

 

  • Ďalej Peter Triebeľ tvrdí, že na neho boli posielaní právnici.

 

  • Už vyššie sa dočítate, že Petrovi Triebeľovi nerobí problém zavádzať, urážať, klamať a vyhrážať sa. Sú spracované jeho porušenia trestného zákona a nakoľko to už prekročilo všetky medze normálneho správania, tak bolo zvažované aj riešenie situácie súdnou cestou a Petrovi Triebeľovi boli zaslané dva pokusy o zmier. POKUS O ZMIER je posledný pokus poškodeného (SBF a jej niektorí členovia) o to, aby dotyčný upustil od svojich protizákonných skutkov. Nemusíme mať na všetko rovnaký názor, no konanie Petra Triebeľa je za hranicou nejakej oprávnenej kritiky.

 

Keď Peter Triebeľ tvrdí, že o niečom nebol informovaný a že SBF bojuje proti jeho dcére a podobne, tak zabúda dodať, že pred ME bol 2x pozvaný na zasadnutie VV SBF, kde sa s ním mali všetky organizačné, alebo iné náležitosti (jeho žiadosti, medzinárodný turnaj v Klíne a pod.) riešiť, ale nezúčastnil sa ani na jednom zasadnutí pre údajné pracovné záležitosti, no netají sa tým, že ani nemá záujem sa zúčastniť. Taktiež nikde nespomenie, že jeho syn Alex Triebeľ bol v tomto roku pozvaný vo finančnej réžii SBF na všetky medzinárodné akcie jeho kategórie, ako aj sparingový kemp reprezentácie, ale jeho účasť vždy zrušil. Taktiež nespomenie, že sekretariát SBF promptne a na počkanie vybavoval so Svetovou boxerskou asociáciou AIBA, aby mohol byť súčasťou výpravy Slovenska na ME aj jeden z osobných trénerov Jessicy Andrii Bychkov, ktorý bol doposiaľ registrovaný ako člen Ukrajinskej federácie a taktiež iné záležitosti, ktoré Jessica potrebovala k štartu na ME. Všetky tvrdenia Petra Triebeľa o boji proti jeho dcére sú žiaľ, len skrývačkou jeho nenaplnených osobných ambícií za úspechy svojej dcéry a potvrdenie toho, čo už písal niekoľkokrát, že cez jej úspechy nás chce zničiť.

Zatiaľ čo Peter Triebeľ médiám podsúva srdcervúce príbehy o tom, ako jeho úspešná dcéra Jessica nemá podporu v SBF, tak prezidentovi SBF sms-kou píše: „buď podáte demisiu, alebo Gajdoš a Todorov do Výkonného výboru, iné východisko nie je“. Stačí si to dať do kontextu s jeho mailom, ktorý adresoval prezidentovi SBF už deň po voľbách a začne svitať, čo je skutočným cieľom Petra Triebeľa skrytým za tieto rozprávky. Ak Vám ani to nestačí, tak si pozrite spomínanú tlačovú konferenciu na SOV po ME, kde posadil vedľa seba Martina Gajdoša ako údajne jedného z trénerov Jessicy, pričom všetci členovia SBF dobre vedia, že Martin Gajdoš nikdy nebol trénerom Jessicy Triebeľovej (vystriedalo sa pri nej už niekoľko trénerov z Ukrajiny), ale je len jeho podporovateľom a tak sa tlačovka, ktorá mala byť venovaná úspechu a sláve Jessicy zvrhla na boj proti vedeniu SBF v podaní týchto dvoch pánov. Najväčšou perlou bolo lamentovanie Martina Gajdoša nad nízkym počtom účastníkov na M-SR st.dorastu 2017, pričom on sám žiadneho boxera na tieto M-SR neprihlásil a to pred niekoľkými rokmi prebral jeden z vtedajších najväčších a najúspešnejších slovenských klubov MŠK Vranov n/T.

K medzinárodnému turnaju, ktorý organizuje Peter Triebeľ v Klíne a kvôli ktorému bol taktiež 2x pozývaný na zasadnutie VV SBF bude prezentovať SBF stanovisko v blízkej dobe, pretože je mnoho záležitostí, ktoré nemôžu byť SBF ľahostajné. Rovnako má VV SBF viacero ďalších a závažných záležitostí, ktoré by mal s Petrom Triebeľom riešiť.  Či k tomu dôjde je otázne, pretože pri aktuálnej kontrole matriky SBF bolo zistené, že Peter Triebeľ nemá splnené základné povinnosti voči SBF a nezaplatením členského príspevku stratil všetky práva člena SBF.

Na záver:

VV SBF už inicioval riešenia situácie okolo Petra Triebeľa aj s inými inštitúciami zodpovednými za šport na Slovensku tak, aby na jeho konania nedoplatila predovšetkým Jessica Triebeľová. Je to talentovaná a úspešná športovkyňa, ktorá má tie najvyššie ambície nie len na blížiacich sa MS a OH mládeže. SBF jej drží v ich naplnení palce a bude hľadať aj naďalej spôsoby jej pomoci v rámci svojich možností.

Športové zväzy všeobecne len ťažko môžu v dnešnej situácii zvládať finančne zabezpečiť všetko, čo mladý športovec potrebuje a v malých zväzoch ako je SBF to platí dvojnásobne. Nikto nemôže Petrovi Triebeľovi vyčítať jeho snahu o športový rast svojich detí, ktorý stojí nemalé úsilie a financie tak, ako mnohých iných rodičov nie len v boxe. K jeho manažérskej a trénerskej práci so svojou dcérou mu ani nikdy nikto nič nevyčítal, práve naopak, SBF sa snažila robiť ústupky a výnimky. Žiadny dosiahnutý športový výsledok však neoprávňuje človeka konať v športovom zväze tak, ako koná Peter Triebeľ.  Mocenský boj vyplývajúci z nenaplnených osobných ambícií Petra Triebeľa skrývajúci sa za meno a výsledky jeho dcéry však SBF už nemieni ďalej tolerovať a bude v tejto záležitosti konať.

Všetky citácie a zverejnené informácie sú podložené dôkazmi, ktoré nie je problém dodať. 

 

  1. 5. 2018, Výkonný výbor SBF